Het uitstalverbod voor de e-sigaret

NEDERLANDS
Vanwege het uitstalverbod dat in Nederland op 1 januari 2021 is ingegaan, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op onze website.
Zo zijn er van onze producten geen afbeeldingen meer zichtbaar.

Wil je toch graag weten hoe een product eruit ziet? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

ENGLISH
Due to a new law related to the e-cigarette in the Netherlands that came into effect on 1 January 2021, a number of changes have been made to our website.
For example, there are no longer images of our products visible.

Would you still like to know what a product looks like? Feel free to contact our customer service.

DEUTSCH
Aufgrund des am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Anzeigeverbots in den Niederlanden wurden einige Änderungen an unserer Website vorgenommen.
Es sind zum Beispiel keine Bilder unserer Produkte mehr sichtbar.

Möchten Sie trotzdem wissen, wie ein Produkt aussieht? Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.